Erinevate artiklite, kodulehtede ja tekstide tõlkimisel on tänapäeval üha kasvav tähtsus. Rahvusvahelisele ärile või organisatsioonile on oluline jõuda võimalikult paljude klientideni. Selle lihtsustamiseks on väga hea, kui klient saab tekste lugeda oma emakeeles. Teksti mõistmine suurendab kindlustunnet ja kvaliteetne tõlge paneb aluse headele suhetele. Dokumentide, veebilehekülgede või artiklite tõlkimisel on oma nüansid. Neid silmas pidades on tõlketöö kvaliteetne ja tasuv.

Tõlgi sisu, mitte sõnu!

Tõlketöid tehes tuleb meeles pidada, et oluline on edasi anda teksti sisu, mitte tõlkida seda sõna-sõnalt. Kvaliteetse tõlke tagab keelele kohane sõnakasutus ning erinevate väljendite ja lausete kohandamine vastavalt teksti sihtgrupile. Tihti tuleb arvestada sellega, et sõnu tuleb palju muuta ja kustutada. See võib esmapilgul tunduda imelik ja võõras, kuid igal keelel on iseloomulikud sõnad, mida kasutades saab teksti tuuma paremini kliendini viia. Sõna-sõnalt kirjutatud tõlked jätavad ebaloomuliku ja ebaprofessionaalse mulje ning tihtipeale võib teksti sisu nii hoopis kaduma minna.

Kvaliteetne tõlketöö võtab aega!

Tõlketeenuseid pakkudes tuleb arvestada tõlkimiseks kuluvale ajale. Sisutihe ja lihtsasti loetav tõlge nõuab aega ja keskendumist. Kaduma ei tohi minna teksti originaalne mõte ja sõnavalik peab olema hoolikalt valitud ja loomulik. Enne tõlkima asumist tuleb tutvuda teksti sisuga nii, et kui miski jääb arusaamatuks, tuleb teema enda jaoks lahtimõtestamiseks otsida lisamaterjale. Tõlkija peab olema veendunud, et tekst on talle läbinisti arusaadav. Töötades väga spetsiifilise teksti või ametlike dokumentidega, võib väga palju aega võtta terminoloogiaga tutvumine. Tõlkija peab tundma end antud teema terminites väga kodus. Hea tõlge on originaalteksti sisule võimalikult sarnane, ent kannab endas tõlkekeelele omast sõnavalikut.

Vajad abi?

Kui oled tõlkimisega hädas ja ei oska oma ideid kuidagi kirja panna, siis on võimalik abi paluda erinevatest tõlkebüroodest. Professionaalid töötavad Su teksti kallal taskukohase hinna eest. Nii saad väga kvaliteetse lõpptulemuse. Kasuks tuleb ka see, kui lased oma tõlgitud mustandi kellelgi kriitilise pilguga üle lugeda. Teksti toimetamist on hea paluda inimeselt, kelle emakeel on Sinu teksti tõlgitav keel. Sel viisil saab sõnakasutus õige ja loomulik. Tihtipeale võivad endal jääda väikesed sõnakomistused või valed kirjavahemärgid märkamata. See viib tehtud töö kvaliteedi alla ja jätab ebaprofessionaalse mulje. Internetis on mitmeid tasuta veebilehekülgi, mis kontrollivad automaatselt Sinu teksti õigekirja ja kirjavahemärke. Laialt tuntud ja levinud veebiküljed on näiteks Wordcounter.net ja Grammarly.com. Tänu nende veebilehekülgede teenustele saad veenduda, et Sinu tekst on arusaadav ja grammatiliselt õige.

Tõlkimisel on oluline arvestada mitmete erinevate aspektidega. Kõige olulisemad neist on teadmine, et teksti sisu säilib ka tõlkides, et sõnastus oleks voolav ja korrektne ning keelele kohane. Samuti tuleb meeles pidada, et sõna-sõnalt tõlkimine ei taga kvaliteetset tulemust. Kui töö osutub liiga aeganõudvaks või keeruliseks, tasub abi küsida kas mõnelt keeleteadjalt või kontrollida oma tõlget internetis.